קריטריוני מי. סדר ע. לרדת סיכום ביניים
קורס            X                     
נתונים סטטיסטים מספר של
רשומות שעברו      1,551
01.01.2007                                                                   דוח ZCM_AD_ALV_MODULES_ORGUNITS                                                                      2 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
קורסים לפי יחידה ארגונית .תאריך:01.01.2007                                         
 
ז' אוביקט            מ-: 50000119 פקולטה למדעי הרווחה והבריאות                   
                     עד: 00000000                                                
שנה אקדמית           2006                                                        
סמסטר                מ-: 001 עד: 002                                             
שפה                  עברית                                                       
 
סמ' קורס      אירוע        שם אירוע                                 יום משעה  עד שעה תואר מרצה שם משפחה          שם פרטי           חדר         חדר בנין                           
  2           320.4555ב01  פרוייקט גמר                                  00:00 00:00                                                                                               
  2  320.2666 320.2436ב01  טיפול ביד                                ד'  10:00 12:00                                                                                               
  1 285.0001  285.0001א01  בריאות נפש קהילתית - ניהול תזה 01            00:00 00:00                                                                                               
  2 285.0001  285.0001מחקר בריאות נפש קהילתית - ניהול תזה               00:00 00:00                                                                                               
  1 285.4102  285.4102א01  מבוא לשיקום פסיכיאטרי - שיעור01          ד'  08:00 12:00  דר        רועה              דיויד             67-600-615  בניין ראשי קומה 600 חדר 615        
  2 285.4103  285.4103ב01  פסיכופתולוגיה מורחב - שיעור              ד'  08:00 12:00  דר        ירושלמי           חנוך                                                             
  1 285.4200  285.4200א01  סטטיסטיקה א' - שיעור                     ו'  08:00 10:00  דר        משיח - איזנברג    מיכל              67-700-713  בניין ראשי קומה 700 חדר 713        
  1 285.4201  285.4201ש    סטטיסטיקה ב' - שיעור                     ו'  08:00 10:00                                                                                               
  2 285.4201  285.4201ב01  סטטיסטיקה ב' - שיעור                     ו'  08:00 10:00  דר        משיח - איזנברג    מיכל                                                             
  1 285.4202  285.4202א01  שיטות מחקר א' - שיעור                    ו'  10:00 12:00  דר        תורג'מן           חגית              67-700-713  בניין ראשי קומה 700 חדר 713        
  2 285.4203  285.4203ב01  שיטות מחקר ב' - שיעור                    ו'  10:00 12:00  דר        תורג'מן           חגית                                                             
  1 285.4204  285.4204א01  סמינר: תכנון וכתיבת עבודת גמר - שיעור    ו'  08:00 10:00  דר        ירושלמי           חנוך              67-600-617  בניין ראשי קומה 600 חדר 617        
  1 285.4205  285.4205א01  סמינר הכנה לכותבי תיזה - שיעור           ו'  08:00 10:00  דר        רועה              דיויד             67-600-605  בניין ראשי קומה 600 חדר 605        
  1 285.4206  285.4206א01  שימושי מחשב לעיבוד נתונים - שיעור        ו'  12:00 14:00  דר        תורג'מן           חגית                                                             
  1 285.4400  285.4400א01  יישום מדיניות בבריאות נפש - שיעור01      ד'  10:00 12:00  דר        שניידמן           מיכאל             67-600-601  בניין ראשי קומה 600 חדר 601        
  2 285.4401  285.4401ב01  הבטים בינתרבותיים של הפרעות אישיות-שיעור ד'  10:00 12:00  גב        מזרחי             יפעת                                                             
  2 285.4402  285.4402ב01  חקיקה ואתיקה בבריאות נפש בעולם המערבי -ש ד'  18:00 20:00  עו"ד      סמואלס            ורדה                                                             
  2 285.4403  285.4403ב01  כלכלת שירותי בריאות הנפש - שיעור         ד'  18:00 20:00  דר        גיא               דליה                                                             
  1 285.4404  285.4404א01  תיאום הטיפול - שיעור01                   ד'  16:00 18:00  גב        שובל              לאה               67-700-710  בניין ראשי קומה 700 חדר 710        
  1 285.4406  285.4406א01  סכיזופרניה-היבטים אישים וחברתים- שיעור01 ד'  18:00 20:00  דר        ירושלמי           חנוך              67-700-701  בניין ראשי קומה 700 חדר 701        
  2 285.4407  285.4407ב01  טיפול כפוי והזכות לסרב - שיעור           ד'  16:00 18:00  דר        שניידמן           מיכאל                                                            
  1 285.4408  285.4408א01  ניהול מחלה והחלמה - שיעור01              ד'  16:00 18:00  דר        רועה              דיויד             67-700-721  בניין ראשי קומה 700 חדר 721        
  1 285.4409  285.4409א01  פסיכוסוציופרמקולוגיה-שיעור               ד'  18:00 20:00                                                67-600-626  בניין ראשי קומה 600 חדר 626        
  1 285.4410  285.4410א01  הבטים  נפשיים של התמכרויות-שיעור01       ד'  08:00 10:00  דר        מיכאל             אמנון             67-700-717  בניין ראשי קומה 700 חדר 717        
  2 285.4411  285.4411ב01  סטיגמה והתמודדות עימה - שיעור            ד'  16:00 18:00                                                                                               
  2 285.4412  285.4412ב01  מודלים בבריאות נפש קהילתית - שיעור       ד'  08:00 10:00  גב        מזרחי             יפעת                                                             
  2 285.4801  285.4801ב01  היחסיות שבשפיות - סמינריון               ד'  12:00 16:00  דר        כצנלסון בנק       דפנה                                                             
  1 285.4802  285.4802א01  חווית העצמי - סמינריון01                 ד'  12:00 16:00  דר        ירושלמי           חנוך              67-600-617  בניין ראשי קומה 600 חדר 617        
  1 285.4803  285.4803א01  הזכות להשתלב בקהילה-סמינריון             ד'  12:00 16:00                                                67-600-621  בניין ראשי קומה 600 חדר 621        
  2 285.4804  285.4804ב01  התערבויות המבוססות על ראיות - סמינריון   ד'  12:00 16:00  דר        רועה              דיויד                                                            
  1 285.6010  285.6010     הגשת עבודות                                  00:00 00:00                                                                                               
  2 285.6010  285.6010     הגשת עבודות                                  00:00 00:00                                                                                               
  1 285.6011  285.6011     הגשת עבודות                                  00:00 00:00                                                                                               
  2 285.6011  285.6011     הגשת עבודות                                  00:00 00:00                                                                                               
  1 286.0001  286.0001מחקר בית ספר לבריאות הציבור ניהול תיזה            00:00 00:00                                                                                               
  2 286.0001  286.0001מחקר בית ספר לבריאות הציבור ניהול תיזה            00:00 00:00                                                                                               
  1 286.0002  286.0002     בי"ס לבר"צ בחינת גמר                         00:00 00:00                                                                                               
  2 286.0002  286.0002     בי"ס לבר"צ בחינת גמר                         00:00 00:00                                                                                               
  1 286.4001  286.4001א01  שיטות מחקר לתיזה - שעור01                ד'  10:00 12:00  דר        בראון-אפל         אורנה             67-700-705  בניין ראשי קומה 700 חדר 705        
  1 286.4001  286.4001א02  שיטות מחקר לתיזה - שעור02                ד'  12:00 14:00  פרופ      לין               שי                67-600-608  בניין ראשי קומה 600 חדר 608        
  1 286.4001  286.4001א03  שיטות מחקר לתיזה - שעור03                ה'  10:00 12:00  פרופ      לין               שי                                                               
  2 286.4001  286.4001ב01  שיטות מחקר לתיזה - שעור01                ה'  14:00 16:00  דר        קינן בוקר         ליטל                                                             
  1 286.4002  286.4002א01  הדרכה לעבודת גמר מסכמת - שעור01          ד'  10:00 12:00  דר        סטרולוב           אבשלום            67-700-720  בניין ראשי קומה 700 חדר 720        
  1 286.4002  286.4002א03  הדרכה לעבודת גמר מסכמת - שעור03          ד'  14:00 16:00  פרופ      רשפון             שמואל             67-600-625  בניין ראשי קומה 600 חדר 625        
  1 286.4002  286.4002א02  הדרכה לעבודת גמר מסכמת - שעור02          ה'  16:00 18:00  דר        זיידס             יצחק              67-600-602  בניין ראשי קומה 600 חדר 602        
  1 286.4002  286.4002א04  הדרכה לעבודת גמר מסכמת - שעור04          ו'  12:00 14:00  דר        זיידס             יצחק                                                             
  2 286.4002  286.4002ב02  הדרכה לעבודת גמר מסכמת - שעור02          ד'  14:00 16:00  פרופ      רשפון             שמואל                                                            
  1 286.4003  286.4003א01  סטטיסטיקה - השלמה - שעור א01             ד'  10:00 12:00  דר        פרץ               חוה                                                              
  1 286.4100  286.4100א01  מבוא לבריאות הציבור בהקשר החברתי -שעור01 ה'  10:00 12:00  דר        בראון-אפל         אורנה             67-700-713  בניין ראשי קומה 700 חדר 713        
  1 286.4105  286.4105א01  ביוסטטיסטיקה - שעור01                    ה'  08:00 10:00  פרופ      פרג'י             דוד               67-600-613  בניין ראשי קומה 600 חדר 613        
01.01.2007                                                                   דוח ZCM_AD_ALV_MODULES_ORGUNITS                                                                      3 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
קורסים לפי יחידה ארגונית .תאריך:01.01.2007                                         
 
ז' אוביקט            מ-: 50000119 פקולטה למדעי הרווחה והבריאות                   
                     עד: 00000000                                                
שנה אקדמית           2006                                                        
סמסטר                מ-: 001 עד: 002                                             
שפה                  עברית                                                       
 
סמ' קורס      אירוע        שם אירוע                                 יום משעה  עד שעה תואר מרצה שם משפחה          שם פרטי           חדר         חדר בנין                           
  1 286.4105  286.4105א04  ביוסטטיסטיקה - תרגיל 04                  ה'  12:00 14:00  גב        אלעד-ירום         רוחמה                                                            
  1 286.4105  286.4105א02  ביוסטטיסטיקה - תרגיל02                   ה'  12:00 14:00  מר        גריסקין           ולדימיר                                                          
  1 286.4105  286.4105א03  ביוסטטיסטיקה - תרגיל03                   ה'  12:00 14:00  מר        רוטבוים           אביעד                                                            
  1 286.4110  286.4110א01  מבוא לבריאות הסביבה - שעור01             ד'  08:00 10:00  פרופ      כראל              רפאל              67-700-713  בניין ראשי קומה 700 חדר 713        
  1 286.4115  286.4115א01  שיטות מחקר - שעור01                      ה'  14:00 16:00  דר        קינן בוקר         ליטל              67-700-716  בניין ראשי קומה 700 חדר 716        
  1 286.4115  286.4115א03  שיטות מחקר - שעור03                      ה'  10:00 12:00  דר        אלמוג             רונית             44-500-5013 בניין רבין קומה 5 חדר 5013         
  1 286.4115  286.4115א02  שיטות מחקר - שעור02                      ה'  14:00 16:00                                                67-700-708  בניין ראשי קומה 700 חדר 708        
  1 286.4120  286.4120א01  אפידמיולוגיה - שעור01                    ה'  16:00 18:00  דר        אור               ליאורה            67-600-612  בניין ראשי קומה 600 חדר 612        
  1 286.4125  286.4125א02  יישומים באפידמיולוגיה ושיטות מחקר ש02    ה'  14:00 16:00  דר        מירון             אהוד              43-002-340  בניין מדרגה קומה 2 חדר 340         
  1 286.4125  286.4125א01  יישומים באפידמיולוגיה ושיטות מחקר ש01    ה'  18:00 20:00  דר        מירון             אהוד              67-600-603  בניין ראשי קומה 600 חדר 603        
  2 286.4250  286.4250ב01  מדיניות חיסונים - סמינר01                ד'  16:00 20:00  פרופ      רשפון             שמואל                                                            
  1 286.4260  286.4260א01  מדיניות בריאות הציבור-הסמינר01           ד'  16:00 20:00  פרופ      רשפון             שמואל             67-600-621  בניין ראשי קומה 600 חדר 621        
  2 286.4262  286.4262ב01  גנטיקה רפואית בבריאות הציבור - ס01       ה'  08:00 10:00                                                                                               
  1 286.4263  286.4263א01  איידס, שחפת ומחלות מין - שעור01          ה'  14:00 16:00                                                67-600-611  בניין ראשי קומה 600 חדר 611        
  2 286.4264  286.4264ב01  מערך בריאות הנפש בישראל - שעור01         ד'  16:00 18:00  דר        גיא               דליה                                                             
  2 286.4266  286.4266ב01  חקיקה בבריאות הציבור - שעור01            ד'  08:00 10:00  גב        פלד רז            מאיה                                                             
  2 286.4301  286.4301ב01  יסודות קידום בריאות - שעור01             ה'  08:00 10:00  גב        מלוויל            לילך                                                             
  1 286.4310  286.4310א01  הפעלה והערכה תכניות קידום בריאות א'-ש01  ד'  08:00 10:00  דר        בראון-אפל         אורנה             67-700-722  בניין ראשי קומה 700 חדר 722        
  1 286.4310  286.4310א02  הפעלה והערכה תכניות קידום בריאות א'-ש02  ד'  08:00 10:00  גב        מלוויל            לילך              67-700-723  בניין ראשי קומה 700 חדר 723        
  2 286.4311  286.4311ב01  הפעלה והערכה תכניות קידום בריאות ב' ס01  ד'  08:00 10:00  דר        בראון-אפל         אורנה                                                            
  2 286.4311  286.4311ב02  הפעלה והערכה תכניות קידום בריאות ב' ס02  ד'  08:00 10:00  גב        לוין זמיר         דיאן                                                             
  2 286.4340  286.4340ב01  אספקטים חברתיים והתנהגותיים בבריאות-סמ01 ה'  10:00 12:00  דר        בראון-אפל         אורנה                                                            
  2 286.4341  286.4341ב01  קדום בריאות בני נוער - שעור01            ד'  10:00 12:00  גב        לוין זמיר         דיאן                                                             
  2 286.4341  286.4341ב01  קדום בריאות בני נוער - שעור01            ד'  10:00 12:00  דר        בראון-אפל         אורנה                                                            
  1 286.4350  286.4350א01  אורחות חיים - סמינר01                    ד'  14:00 18:00  דר        אנדוולט           רונית             67-700-711  בניין ראשי קומה 700 חדר 711        
  1 286.4355  286.4355א01  בריאות ותקשורת המונים - סמינר01          ד'  10:00 14:00  דר        קליין             ענת                                                              
  2 286.4360  286.4360ב01  מבוא למניעת הפגעויות וקידום בטיחות-שעו01 ד'  12:00 16:00  דר        חמו-לוטם          מיכל                                                             
  1 286.4365  286.4365א01  תרבות בריאות וחולי - שעור01              ד'  14:00 18:00  דר        רייס              נירה              67-700-708  בניין ראשי קומה 700 חדר 708        
  1 286.4370  286.4370א01  שתופי פעולה בין ארגונים ועבודת צוות-ס01  ד'  12:00 16:00  דר        דרך זהבי          ענת               67-600-624  בניין ראשי קומה 600 חדר 624        
  2 286.4375  286.4375ב01  מדיניות תזונתית בראיה עכשוית - שעור01    ד'  12:00 14:00  דר        אנדוולט           רונית                                                            
  2 286.4376  286.4376ב01  שמוש באמצעי בידור חינוך - שעור01         ד'  12:00 16:00  דר        גסר-אדלסבורג      ענת                                                              
  2 286.4380  286.4380ב01  אפי', ניהול וטיפול במחלות כרוניות - ס01  ד'  14:00 18:00                                                                                               
  2 286.4385  286.4385ב01  שיווק חברתי לקידום בריאות שעור01         ד'  10:00 12:00  דר        גסר-אדלסבורג      ענת                                                              
  1 286.4400  286.4400א01  יסודות הכלכלה - שעור01                   ו'  10:00 14:00  דר        בן-דוד            ניסים             67-600-616  בניין ראשי קומה 600 חדר 616        
  2 286.4405  286.4405ב01  מערכות בריאות בעולם ס 01                 ה'  16:00 20:00  דר        זיידס             יצחק                                                             
  1 286.4410  286.4410א01  כלכלת בריאות - שעור01                    ו'  08:00 10:00  דר        בן-דוד            ניסים             67-600-613  בניין ראשי קומה 600 חדר 613        
  1 286.4420  286.4420א01  יזמות עסקית בביו רפואה - שעור01          ה'  12:00 14:00  דר        פוגטש             מאיר פרץ          67-700-719  בניין ראשי קומה 700 חדר 719        
  1 286.4421  286.4421א01  מקצועות פארא רפואיים -סמינר01            ד'  12:00 14:00  דר        אנדוולט           רונית             67-600-613  בניין ראשי קומה 600 חדר 613        
  1 286.4425  286.4425א01  פסיכו' ארגונית חברתית במערכת הבריאות-ס01 ה'  14:00 16:00  דר        הראלי             שלמה              67-700-725  בניין ראשי קומה 700 חדר 725        
  1 286.4430  286.4430א01  סוגיות ודילמות בניהול מערכות בריאות-שע01 ו'  10:00 12:00  דר        זיידס             יצחק              67-600-613  בניין ראשי קומה 600 חדר 613        
  1 286.4435  286.4435א01  מדיניות עסקית ושיווק בבריאות - סמינר01   ה'  18:00 20:00  דר        זיידס             יצחק              67-600-625  בניין ראשי קומה 600 חדר 625        
  2 286.4438  286.4438ב01  משפט ואתיקה בבריאות - סמינר01            ה'  16:00 18:00  דר        גרונפלד           גרשון                                                            
  1 286.4440  286.4440א01  מערכת הבריאות בישראל - שעור01            ה'  18:00 20:00  דר        ברלוביץ           יצחק              67-600-616  בניין ראשי קומה 600 חדר 616        
  2 286.4445  286.4445ב01  חשבונאות - שעור01                        ו'  10:00 12:00                                                                                               
  2 286.4446  286.4446ב01  תקצוב, תמחור ומימון ש 01                 ו'  12:00 14:00  מר        וימן              אמיר                                                             
  1 286.4450  286.4450א01  ניהול וניצול נכסי ידע וזכויות קנין-שע01  ה'  10:00 12:00  דר        פוגטש             מאיר פרץ          67-700-717  בניין ראשי קומה 700 חדר 717        
  2 286.4455  286.4455ב01  ארגונים וניהולם - שעור01                 ה'  12:00 16:00  דר        צפריר             שי                                                               
  2 286.4480  286.4480ב01  כלכלה פוליטית ש 01                       ה'  12:00 14:00  דר        פוגטש             מאיר פרץ                                                         
  2 286.4485  286.4485ב01  קבלת החלטות במערכת הבריאות בישראל-ס 01   ה'  18:00 20:00  דר        ברלוביץ           יצחק                                                             
  1 286.4490  286.4490א01  ממשק אדם מחשב לניהול בריאות ש01          ה'  08:00 12:00                                                                                               
01.01.2007                                                                   דוח ZCM_AD_ALV_MODULES_ORGUNITS                                                                      4 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
קורסים לפי יחידה ארגונית .תאריך:01.01.2007                                         
 
ז' אוביקט            מ-: 50000119 פקולטה למדעי הרווחה והבריאות                   
                     עד: 00000000                                                
שנה אקדמית           2006                                                        
סמסטר                מ-: 001 עד: 002                                             
שפה                  עברית                                                       
 
סמ' קורס      אירוע        שם אירוע                                 יום משעה  עד שעה תואר מרצה שם משפחה          שם פרטי           חדר         חדר בנין                           
  2 286.4491  286.4491ב01  ארגוני בריאות ותקשורת המונים ש01         ה'  14:00 16:00  דר        קליין             ענת                                                              
  2 286.4500  286.4500ב01  ביוסטטיסטיקה למתקדמים - שעור01           ה'  08:00 12:00  פרופ      פרג'י             דוד                                                              
  1 286.4510  286.4510א01  אפידמיולוגיה קלינית למתקדמים - שעור01    ד'  10:00 12:00  פרופ      לין               שי                                                               
  2 286.4520  286.4520ב01  פרקים נבחרים ויישומים בבריאות הציבור-ש01 ד'  18:00 20:00  דר        כהן דר            מיכל                                                             
  2 286.4525  286.4525ב01  אפידמיולוגיה של נשים ופריון - סמינר01    ה'  08:00 10:00  דר        רוזנפלד           יעקב                                                             
  2 286.4525  286.4525ב01  אפידמיולוגיה של נשים ופריון - סמינר01    ה'  08:00 10:00  דר        סטרולוב           אבשלום                                                           
  1 286.4530  286.4530א01  רגרסיות - שעור01                         ד'  08:00 10:00                                                                                               
  1 286.4531  286.4531א01  מחלות זיהומיות - שעור01                  ד'  10:00 12:00                                                43-004-452  בניין מדרגה קומה 4 חדר 452         
  1 286.4532  286.4532א01  שיטות מחקר-אפי' תעסוקתית וסביבתית - שעור ד'  12:00 14:00  דר        פרץ               חוה                                                              
  2 286.4535  286.4535ב01  גילוי מוקדם מחלות ושימוש בסממנים-שעור01  ד'  14:00 16:00  דר        אלמוג             רונית                                                            
  2 286.4540  286.4540ב01  אוכלוסיות מיוחדות ובריאות הצבא - שעור01  ד'  08:00 10:00  דר        זרקא              סלמאן                                                            
  2 286.4545  286.4545ב01  עבוד נתונים - מחקרי אורך והשרדות -שעור01 ד'  12:00 14:00  דר        פרץ               חוה                                                              
  2 286.4547  286.4547ב01  תזונה וסרטן - שעור01                     ה'  12:00 14:00  דר        קינן בוקר         ליטל                                                             
  2 286.4550  286.4550ב01  אפי' של מחלות ממאירות ותעסוקתיות - ס01   ה'  16:00 18:00  פרופ      כראל              רפאל                                                             
  2 286.4550  286.4550ב01  אפי' של מחלות ממאירות ותעסוקתיות - ס01   ה'  16:00 18:00  דר        ברחנא             מיכה                                                             
  2 286.4570  286.4570ב01  אפידמיולוגיה למתקדמים - סמינר ב01        ה'  16:00 18:00  דר        קינן בוקר         ליטל                                                             
  1 286.4630  286.4630א01  קורס השלמה בביולוגיה - שעור01            ד'  12:00 14:00                                                67-700-706  בניין ראשי קומה 700 חדר 706        
  1 286.4713  286.4713א01  GIS ש01                                  ה'  14:00 18:00                                                                                               
  2 286.4905  286.4905ב01  סוגיות בזיהום אויר - סמינר01             ה'  16:00 18:00  דר        פליקשטין          ברננדה                                                           
  2 286.4910  286.4910ב01  יסודות מערכות מידע למערכות בריאות ש01    ה'  10:00 12:00  דר        סדן               בת עמי                                                           
  1 286.4915  286.4915א01  בריאות ורפואה בא"י בתקופות קודמות-שעור01 ד'  14:00 16:00  דר        לב                אפרים             67-700-716  בניין ראשי קומה 700 חדר 716        
  1 286.4925  286.4925א01  נתוח ארועים בבריאות סבי בזיקה לברה"צ-ש01 ה'  16:00 18:00  דר        כהן דר            מיכל              67-700-716  בניין ראשי קומה 700 חדר 716        
  2 286.4945  286.4945ב01  ניהול מאגרי מידע לצורך רישום מחלות -ש01  ה'  14:00 16:00  דר        ברחנא             מיכה                                                             
  2 286.4949  286.4949ב01  קופות חולים בארץ ובעולם - שעור01         ו'  08:00 10:00  דר        בשאראת            בשארה                                                            
  2 286.4950  286.4950ב01  בריאות בא"י בעת החדשה - סמינר01          ד'  10:00 12:00  דר        לב                אפרים                                                            
  2 286.4952  286.4952ב01  שיטות מחקר מתקדמות לתיזה - שעור01        ד'  08:00 10:00  פרופ      לין               שי                                                               
  2 286.4952  286.4952ב02  שיטות מחקר מתקדמות לתיזה - שעור02        ה'  08:00 10:00  דר        בראון-אפל         אורנה                                                            
  2 286.4952  286.4952ב03  שיטות מחקר מתקדמות לתיזה - שעור03        ה'  10:00 12:00  פרופ      לין               שי                                                               
  2 286.4952  286.4952ב04  שיטות מחקר מתקדמות לתיזה - שעור04        ו'  08:00 10:00  פרופ      לין               שי                                                               
  2 286.4955  286.4955ב01  תקשורת במערכת הבריאות ש01                ד'  14:00 18:00                                                                                               
  2 286.4960  286.4960ב01  יחסי מטפל מטופל בתחום הבריאות - שעור01   ה'  12:00 16:00  פרופ      אידלמן            שמואל                                                            
  2 286.4965  286.4965ב01  עקרונות מערכתיים בריאות העובד וסביבה-ס01 ה'  10:00 12:00  פרופ      כראל              רפאל                                                             
  2 286.4965  286.4965ב01  עקרונות מערכתיים בריאות העובד וסביבה-ס01 ה'  10:00 12:00  דר        שלום              קרין                                                             
  2 286.4967  286.4967ב01  קריאה בקורתית מאמרים בבריאות הסביבה ש01  ד'  12:00 14:00                                                                                               
  1 286.4970  286.4970א03  אס. פי. אס אס - שעור03                   ד'  12:00 14:00                                                                                               
  2 286.4970  286.4970ב01  אס. פי. אס אס - שעור01                   ד'  10:00 12:00  פרופ      לין               שי                                                               
  2 286.4970  286.4970ב02  אס. פי. אס אס - שעור02                   ד'  10:00 12:00  דר        פרץ               חוה                                                              
  1 287.4101  287.4101א01  שרותי בריאות ורווחה לקשיש - שיעור1       ב'  16:00 18:00  פרופ      גינדין            יעקב              67-700-715  בניין ראשי קומה 700 חדר 715        
  1 287.4101  287.4101א01  שרותי בריאות ורווחה לקשיש - שיעור1       ב'  16:00 18:00  דר        צפרוני            אבי                                                              
  2 287.4101  287.4101ב01  שרותי בריאות ורווחה לקשיש - שיעור2       ב'  16:00 18:00  פרופ      גינדין            יעקב                                                             
  2 287.4101  287.4101ב01  שרותי בריאות ורווחה לקשיש - שיעור2       ב'  16:00 18:00  דר        צפרוני            אבי                                                              
  1 287.4200  287.4200א01  היבטים חברתיים - סמינר1                  ב'  12:00 16:00  פרופ      לבנשטיין          אריאלה                                                           
  2 287.4201  287.4201ב01  ביולוגיה של הזיקנה - שיעור01             ב'  08:00 10:00  פרופ      רזניק             אברהם                                                            
  1 287.4205  287.4205א01  שינויים מנטליים התנהגותיים - שיעור1      ב'  14:00 16:00  דר        פרץ בן חיון       רחל                                                              
  1 287.4205  287.4205א01  שינויים מנטליים התנהגותיים - שיעור1      ב'  14:00 16:00  דר        סינוף             גרי               43-001-316  בניין מדרגה קומה 1 חדר 316         
  1 287.4207  287.4207א01  פרקטיקום - שיעור                         ד'  08:00 12:00  פרופ      בריק              יצחק                                                             
  2 287.4207  287.4207ב01  פרקטיקום - שיעור                         ד'  08:00 12:00  פרופ      בריק              יצחק                                                             
  1 287.4209  287.4209א01  פרקטיקום - שיעור                         ה'  08:00 12:00  פרופ      בריק              יצחק                                                             
  2 287.4209  287.4209ב01  פרקטיקום - שיעור                         ה'  08:00 12:00  פרופ      בריק              יצחק                                                             
  2 287.4210  287.4210א01  ניהול ומינהל - שיעור1                    ב'  12:00 14:00  דר        רם                יוסף                                                             
01.01.2007                                                                   דוח ZCM_AD_ALV_MODULES_ORGUNITS                                                                      5 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
קורסים לפי יחידה ארגונית .תאריך:01.01.2007                                         
 
ז' אוביקט            מ-: 50000119 פקולטה למדעי הרווחה והבריאות                   
                     עד: 00000000                                                
שנה אקדמית           2006                                                        
סמסטר                מ-: 001 עד: 002                                             
שפה                  עברית                                                       
 
סמ' קורס      אירוע        שם אירוע                                 יום משעה  עד שעה תואר מרצה שם משפחה          שם פרטי           חדר         חדר בנין                           
  1 287.4211  287.4211א01  פסיכולוגיה ארגונית - שיעור1              ב'  08:00 10:00  דר        רם                יוסף              67-600-617  בניין ראשי קומה 600 חדר 617        
  1 287.4220  287.4220א01  שיווק לגיל השלישי - שיעור1               ב'  12:00 14:00  דר        נמרוד             גלית              50-004-409  בניין חינוך קומה 4 חדר 409         
  2 287.4220  287.4220ב01  שיווק לגיל השלישי - שיעור2               ב'  10:00 12:00  דר        נמרוד             גלית                                                             
  1 287.4230  287.4230א01  סוגיות משפטיות נבחרות במוסדות לזקנים-שער ב'  08:00 10:00  דר        דורון             ישראל             67-700-701  בניין ראשי קומה 700 חדר 701        
  2 287.4240  286.4446ב01  תקצוב, תמחור ומימון ש 01                 ו'  12:00 14:00  מר        וימן              אמיר                                                             
  2 287.4254  287.4254ב01  היבטים פיזיולוגיים של הזיקנה - שיעור1    ב'  14:00 16:00  דר        סינוף             גרי                                                              
  1 287.4300  287.4300א01  שיטות מחקר בגרונטולוגיה - שיעור1         ב'  08:00 12:00  פרופ      ורנר              פרלה              67-600-611  בניין ראשי קומה 600 חדר 611        
  2 287.4301  287.4301ב01  סטטיסטיקה - שיעור1                       ב'  12:00 14:00  דר        נמרוד             גלית                                                             
  2 287.4301  287.4301ב01  סטטיסטיקה - תרגיל1                       ב'  14:00 16:00  גב        מרינוב            ליליה                                                            
  2 287.4400  287.4400ב01  זיקנה ואמנויות - שיעור1                  ב'  10:00 12:00  דר        כהן-שלו           אמיר                                                             
  2 287.4404  287.4404ב01  שינה והפרעות שינה אצל קשישים - שיעור1    ב'  10:00 12:00  דר        חיימוב            איריס                                                            
  2 287.4405  287.4405ב01  זיקנה והסביבה הפיזית - שיעור1            ב'  08:00 10:00  דר        צ'רצמן            ארזה                                                             
  1 287.4406  287.4406א01  סוגיות באתיקה וזיקנה - שיעור1            ב'  18:00 20:00  דר        דורון             ישראל             67-700-711  בניין ראשי קומה 700 חדר 711        
  1 287.4407  287.4407א01  זיקנה בראי הבין דורי - שיעור1            ב'  08:00 10:00  דר        פרילוצקי          דניאלה            67-700-707  בניין ראשי קומה 700 חדר 707        
  1 287.4408  287.4408א01  בריאות וחולי בזיקנה - שיעור1             ב'  12:00 14:00  פרופ      גינדין            יעקב              67-700-719  בניין ראשי קומה 700 חדר 719        
  2 287.4409  287.4409ב01  פסיכולוגיה של הזיקנה - שיעור1            ב'  12:00 14:00  דר        חיימוב            איריס                                                            
  1 287.4411  287.4411א01  זיקנה ושואה - שיעור1                     ב'  12:00 14:00  דר        דורסט             נתן               67-700-725  בניין ראשי קומה 700 חדר 725        
  1 287.4411  287.4411א01  זיקנה ושואה - שיעור1                     ב'  12:00 14:00            בתיה רפפורט       בתיה רפפורט                                                      
  2 287.4412  287.4412ב01  פנסיה וזיקנה - שיעור1                    ב'  12:00 14:00  דר        דורון             ישראל                                                            
  1 287.4414  287.4414א01  שימוש בסיפורי חיים - שיעור               ב'  14:00 16:00  דר        וינטרשטיין        טובה                                                             
  2 287.4416  287.4416ב01  היבטים קליניים ברווחה נפשית בזיקנה-שיעור ב'  14:00 16:00  דר        וינטרשטיין        טובה                                                             
  1 287.4417  287.4417א01  פנאי וזיקנה - שיעור1                     ב'  14:00 16:00  דר        נמרוד             גלית              43-001-319  בניין מדרגה קומה 1 חדר 319         
  2 287.4600  287.4600א01  סמינר הכנה לתזה שנה א'- סמינר1           ב'  18:00 20:00  פרופ      ורנר              פרלה                                                             
  1 287.4601  287.4601א01  סמינר הכנה לעבודה מסכמת - סמינר          ב'  10:00 12:00  דר        פרילוצקי          דניאלה            67-600-601  בניין ראשי קומה 600 חדר 601        
  2 287.4602  287.4602ב01  סמינר הכנה לעבודה מסכמת  - סמינר2        ב'  18:00 20:00  דר        פרילוצקי          דניאלה                                                           
  1 287.4610  287.4610א01  סמינר הכנה לתזה שנה ב' - סמינר1          ב'  10:00 12:00  דר        כהן               מרים              67-600-605  בניין ראשי קומה 600 חדר 605        
  2 287.4700  287.4700ב01  מדיניות חברתית - שיעור1                  ב'  08:00 12:00  פרופ      בריק              יצחק                                                             
  2 287.4701  287.4701ב01  זיקנה וחוק - שיעור1                      ב'  08:00 12:00  דר        דורון             ישראל                                                            
  2 287.4803  287.4803ב01  אפידמיולוגיה של הזיקנה - שיעור1          ב'  08:00 10:00  גב        וולוטר גינזבורג   אדריאן                                                           
  1 287.4807  287.4807א01  סמינר הכנה לעבודה מסכמת רופאים - סמינר1  ב'  10:00 12:00  פרופ      לבנשטיין          אריאלה                                                           
  1 287.4900  287.4900א01  ענקי הגריאטריה - שיעור1                  ב'  14:00 16:00  פרופ      גינדין            יעקב                                                             
  2 287.4907  287.4907ב01  אוכלוסיות סיכון ותכניות מניעה - שיעור1   ב'  14:00 16:00  פרופ      גינדין            יעקב                                                             
  1 288.1001  288.1001א01  מבוא למקצוע העבודה הסוציאלית א' שיעור 01 ג'  12:00 14:00  דר        רון               פנינה             67-600-609  בניין ראשי קומה 600 חדר 609        
  2 288.1002  288.1002ב01  מבוא למקצוע העבודה הסוציאלית ב' שיעור 1  ג'  12:00 14:00  דר        רון               פנינה                                                            
  1 288.1003  288.1003א01  יסודות  ההתערבות בע"ס א שיעור 1          ה'  14:00 17:00  דר        עזאיזה            פייסל             67-700-717  בניין ראשי קומה 700 חדר 717        
  1 288.1003  288.1003א02  יסודות  ההתערבות בע"ס א שיעור 2          ב'  12:00 15:00  דר        ארקין             נאוה              67-700-706  בניין ראשי קומה 700 חדר 706        
  1 288.1003  288.1003א03  יסודות  ההתערבות בע"ס א שיעור 3          ה'  14:00 17:00  דר        יהב               רבקה              67-700-718  בניין ראשי קומה 700 חדר 718        
  1 288.1003  288.1003א04  יסודות  ההתערבות בע"ס א שיעור 4          ה'  14:00 17:00  דר        נחמני             נורית             67-700-719  בניין ראשי קומה 700 חדר 719        
  1 288.1003  288.1003א05  יסודות  ההתערבות בע"ס א שיעור 5          ה'  14:00 17:00  גב        בריל              מרים              67-700-720  בניין ראשי קומה 700 חדר 720        
  1 288.1003  288.1003א06  יסודות  ההתערבות בע"ס א שיעור 6          ב'  12:00 15:00  דר        אינס-קניג         אורלי             67-700-709  בניין ראשי קומה 700 חדר 709        
  1 288.1003  288.1003א07  יסודות  ההתערבות בע"ס א שיעור 7          ה'  14:00 17:00  דר        בוכבינדר          אלי               67-700-722  בניין ראשי קומה 700 חדר 722        
  2 288.1004  288.1004ב01  יסודות  ההתערבות בע"ס ב שיעור 1          ה'  14:00 17:00  דר        עזאיזה            פייסל                                                            
  2 288.1004  288.1004ב02  יסודות  ההתערבות בע"ס ב שיעור 2          ב'  12:00 15:00  דר        ארקין             נאוה                                                             
  2 288.1004  288.1004ב03  יסודות  ההתערבות בע"ס ב שיעור 3          ה'  14:00 17:00  דר        יהב               רבקה                                                             
  2 288.1004  288.1004ב04  יסודות  ההתערבות בע"ס ב שיעור 4          ה'  14:00 17:00  דר        נחמני             נורית                                                            
  2 288.1004  288.1004ב05  יסודות  ההתערבות בע"ס ב שיעור 5          ה'  14:00 17:00  גב        בריל              מרים                                                             
  2 288.1004  288.1004ב06  יסודות  ההתערבות בע"ס ב שיעור 6          ב'  12:00 15:00  דר        אינס-קניג         אורלי                                                            
  2 288.1004  288.1004ב07  יסודות  ההתערבות בע"ס ב שיעור 7          ה'  14:00 17:00  דר        בוכבינדר          אלי                                                              
  1 288.1006  288.1006א01  כתיבה מדעית סדנא 1                       ג'  16:00 18:00                                                67-600-621  בניין ראשי קומה 600 חדר 621        
  1 288.1006  288.1006א02  כתיבה מדעית סדנא 2                       ג'  16:00 18:00                                                43-003-389  בניין מדרגה קומה 3 חדר 389         
01.01.2007                                                                   דוח ZCM_AD_ALV_MODULES_ORGUNITS                                                                      6 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
קורסים לפי יחידה ארגונית .תאריך:01.01.2007                                         
 
ז' אוביקט            מ-: 50000119 פקולטה למדעי הרווחה והבריאות                   
                     עד: 00000000                                                
שנה אקדמית           2006                                                        
סמסטר                מ-: 001 עד: 002                                             
שפה                  עברית                                                       
 
סמ' קורס      אירוע        שם אירוע                                 יום משעה  עד שעה תואר מרצה שם משפחה          שם פרטי           חדר         חדר בנין                           
  1 288.1006  288.1006א03  כתיבה מדעית סדנא 3                       ג'  16:00 18:00                                                43-001-316  בניין מדרגה קומה 1 חדר 316         
  1 288.1006  288.1006א04  כתיבה מדעית סדנא 4                       ג'  16:00 18:00                                                43-001-318  בניין מדרגה קומה 1 חדר 318         
  1 288.1006  288.1006א05  כתיבה מדעית סדנא 5                       ג'  16:00 18:00                                                43-001-319  בניין מדרגה קומה 1 חדר 319         
  1 288.1006  288.1006א06  כתיבה מדעית סדנא 6                       ג'  16:00 18:00                                                43-002-337  בניין מדרגה קומה 2 חדר 337         
  1 288.1006  288.1006א07  כתיבה מדעית סדנא 7                       ג'  16:00 18:00                                                43-002-339  בניין מדרגה קומה 2 חדר 339         
  1 288.1008  288.1008א01  פסיכולוגיה לעובדים סוציאלים א שיעור 1    ד'  14:00 16:00  דר        אור-חן            קרן               67-600-609  בניין ראשי קומה 600 חדר 609        
  2 288.1016  288.1016ב01  פסיכולוגיה לעובדים סוציאלים ב' שיעור 1   ד'  14:00 16:00  דר        אור-חן            קרן                                                              
  2 288.1030  288.1030ב01  מבוא לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה-שיעור  1  ב'  10:00 12:00  דר        מנו נגרין         ריטה                                                             
  2 288.1030  288.1030ב01  מבוא לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה-שיעור  1  ד'  10:00 12:00  דר        מנו נגרין         ריטה                                                             
  1 288.1033  288.1033א02  יסודות בכלכלה חברתית תרגיל 2             ג'  09:00 10:00  מר        חיים              דוד               67-600-610  בניין ראשי קומה 600 חדר 610        
  1 288.1033  288.1033א01  יסודות בכלכלה חברתית תרגיל 1             ב'  09:00 10:00  מר        חיים              דוד               25-000-1    בניין רב תכליתי קומה 0 חדר1        
  1 288.1033  288.1033א01  יסודות בכלכלה חברתית שיעור 1             ב'  10:00 12:00  גב        צמח - שמיר        שירי              67-700-715  בניין ראשי קומה 700 חדר 715        
  1 288.1042  288.1042א01  רגישות רב תרבותית שיעור 01               ה'  12:00 14:00  דר        גראיסי            רודיינה           67-600-609  בניין ראשי קומה 600 חדר 609        
  1 288.1052  288.1052א01  הפרט והמשפחה לאורך מעגל החיים-ילדות שיעו ה'  10:00 12:00  דר        קורן- קריא        נינה              67-700-712  בניין ראשי קומה 700 חדר 712        
  1 288.1053  288.1053א01  הפרט והמשפחה לאורך מעגל החיים-התבגרות שי ה'  08:00 10:00  דר        שלזינגר           רונית             67-700-712  בניין ראשי קומה 700 חדר 712        
  2 288.1054  288.1054ב01  הפרט והמשפחה לאורך מעגל החיים-זיקנה שיעו ה'  10:00 12:00  דר        רון               פנינה                                                            
  1 288.1090  288.1090א01  מעורבות חברתית לימודית א ל"ש 01          א'  08:00 18:00                                                                                               
  2 288.1091  288.1091ב01  מעורבות חברתית לימודית ב ל"ש 01          א'  08:00 18:00                                                                                               
  1 288.1100  288.1100א01  מבוא לסטטיסטיקה א שיעור 1                ד'  12:00 14:00  דר        אור-חן            קרן               67-700-712  בניין ראשי קומה 700 חדר 712        
  1 288.1100  288.1100א01  מבוא לסטטיסטיקה א תרגיל 01               ג'  10:00 12:00  גב        יוגב              טל                67-600-626  בניין ראשי קומה 600 חדר 626        
  1 288.1100  288.1100א02  מבוא לסטטיסטיקה א תרגיל 02               ג'  14:00 16:00  גב        יוגב              טל                67-600-608  בניין ראשי קומה 600 חדר 608        
  1 288.1100  288.1100א03  מבוא לסטטיסטיקה א תרגיל 03               ב'  16:00 18:00  גב        יוגב              טל                67-600-602  בניין ראשי קומה 600 חדר 602        
  1 288.1100  288.1100א04  מבוא לסטטיסטיקה א תרגיל 04               ד'  08:00 10:00  גב        יוגב              טל                67-700-726  בניין ראשי קומה 700 חדר 726        
  2 288.1101  288.1101ב01  מבוא לסטטיסטיקה ב שיעור 01               ד'  08:00 10:00  דר        אור-חן            קרן                                                              
  2 288.1101  288.1101ב01  מבוא לסטטיסטיקה ב תרגיל 01               ג'  10:00 12:00  גב        יוגב              טל                                                               
  2 288.1101  288.1101ב02  מבוא לסטטיסטיקה ב תרגיל 02               ג'  14:00 16:00  גב        יוגב              טל                                                               
  2 288.1101  288.1101ב03  מבוא לסטטיסטיקה ב תרגיל 03               ב'  16:00 18:00  גב        יוגב              טל                                                               
  2 288.1101  288.1101ב04  מבוא לסטטיסטיקה ב תרגיל 04               ד'  12:00 14:00  גב        יוגב              טל                                                               
  2 288.1132  288.1132ב01  ילדים בסיכון שיעור 01                    ב'  08:00 10:00  דר        הרשקוביץ          אירית                                                            
  1 288.1601  288.1601א01  מבוא לע"ס-גברים שיעור 01                 א'  18:00 19:30  דר        סטריאר            רוני                                                             
  2 288.1602  288.1602ב01  מבוא לעבודה סוציאלית ב- גברים שיעור  01  א'  19:45 21:15  דר        סטריאר            רוני                                                             
  1 288.1603  288.1603א01  יסודות ההתערבות בע"ס א -גברים שיעור 01   א'  19:45 22:15  דר        סטריאר            רוני                                                             
  2 288.1604  288.1604ב01  יסודות ההתערבות בע"ס ב- גברים  שיעור 01  א'  21:30 23:00  דר        סטריאר            רוני                                                             
  1 288.1605  288.1605א01  יסודות בכלכלה חברתית גברים - שיעור 01    ה'  21:30 23:00  דר        אנוש              גיא                                                              
  1 288.1606  288.1606א01  רגישות רב תרבותית א גברים - שיעור 01     ד'  18:00 21:15  דר        הורוביץ           אבנר                                                             
  2 288.1607  288.1607ב01  רגישות רב תרבותית ב -גברים שיעור 01      ד'  18:00 21:15                                                                                               
  1 288.1608  288.1608א01  פסיכולוגיה לעו"ס א גברים שיעור 01        ב'  18:00 19:30  מר        לנס               עומר                                                             
  2 288.1609  288.1609ב01  פסיכולוגיה לעו"ס ב גברים שיעור 01        ב'  18:00 19:30  מר        לנס               עומר                                                             
  1 288.1610  288.1610א01  מושגי יסוד בסוצ' ואנתרו' א -גברים שעו 01 ג'  18:00 19:30  דר        וינשטוק           זאב                                                              
  2 288.1611  288.1611ב01  מושגי יסוד בסוצ' ואנתרו' ב-גברים שעור 01 ג'  18:00 19:30  דר        וינשטוק           זאב                                                              
  1 288.1612  288.1612א01  הפרט והמשפחה א - גברים שיעור 01          ב'  19:45 21:15  מר        לנס               עומר                                                             
  2 288.1613  288.1613ב01  הפרט והמשפחה ב - גברים שיעור 01          ב'  19:45 21:15  מר        לנס               עומר                                                             
  2 288.1614  288.1614ב01  הפרט והמשפחה  בגרות וזקנה שעור 01        ב'  21:30 23:00  מר        לנס               עומר                                                             
  1 288.1615  288.1615א01  ילדים ונוער בסיכון - גברים 01            ב'  21:30 23:00  מר        לנס               עומר                                                             
  1 288.1616  288.1616א01  מבוא לסטטיסטיקה א - גברים שעור 01        ג'  19:45 21:15  דר        וינשטוק           זאב                                                              
  1 288.1616  288.1616א01  מבוא לסטטיסטיקה א גברים - תרגיל 01       ג'  21:30 23:00  מר        זק                איל                                                              
  2 288.1617  288.1617א01  מבוא לסטטיסטיקה ב - גברים שעור 01        ג'  19:45 21:15  דר        וינשטוק           זאב                                                              
  2 288.1617  288.1617א01  מבוא לסטטיסטיקה ב גברים - תרגיל 01       ג'  21:30 23:00  מר        זק                איל                                                              
  2 288.1618  288.1618ב01  מיומנויות מחשב - גברים שיעור 01          א'  18:00 19:30  מר        זק                איל                                                              
  1 288.1619  288.1619 א01 כתיבה מדעית - גברים שיעור 01             ג'  18:00 20:00  מר        זק                איל                                                              
01.01.2007                                                                   דוח ZCM_AD_ALV_MODULES_ORGUNITS                                                                      7 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
קורסים לפי יחידה ארגונית .תאריך:01.01.2007                                         
 
ז' אוביקט            מ-: 50000119 פקולטה למדעי הרווחה והבריאות                   
                     עד: 00000000                                                
שנה אקדמית           2006                                                        
סמסטר                מ-: 001 עד: 002                                             
שפה                  עברית                                                       
 
סמ' קורס      אירוע        שם אירוע                                 יום משעה  עד שעה תואר מרצה שם משפחה          שם פרטי           חדר         חדר בנין                           
  1 288.1701  288.1701א01  מבוא לעבודה סוציאלית א - נשים - שיעור 01 ד'  12:15 13:45  גב        גצלר-יוסף         רחל                                                              
  2 288.1702  288.1702ב01  מבוא לעבודה סוציאלית ב -נשים שיעור 01    ב'  10:15 11:45  גב        גצלר-יוסף         רחל                                                              
  1 288.1703  288.1703א01  יסודות ההתערבות בע"ס א -נשים שיעור       ג'  10:15 13:00  גב        שטרן              אמירה                                                            
  1 288.1703  288.1703א01  יסודות ההתערבות בע"ס א -נשים שיעור       ג'  10:15 13:00  דר        אינס-קניג         אורלי                                                            
  2 288.1704  288.1704ב01  יסודות ההתערבות בע"ס ב- נשים שיעור 01    ג'  10:15 13:00  דר        אינס-קניג         אורלי                                                            
  1 288.1705  288.1705א01  יסודות בכלכלה חברתית נשים- שיעור 01      ג'  13:00 15:45  גב        שטרן              אמירה                                                            
  1 288.1706  288.1706א01  רגישות רב-תרבותית א - נשים שיעור 01      ד'  14:15 15:45  גב        גצלר-יוסף         רחל                                                              
  1 288.1708  288.1708א01  פסיכולוגיה לעו"ס א נשים שיעור 01         א'  08:30 10:00                                                                                               
  2 288.1709  288.1709ב01  פסיכולוגיה לעו"ס ב נשים שיעור 01         א'  08:30 10:00                                                                                               
  1 288.1710  288.1710א01  מושגי יסוד בסוציו ואנתרו א  נשים שעור 01 ד'  10:15 11:45  גב        ציגנלאוב          אפרת                                                             
  2 288.1711  288.1711ב01  מושגי יסוד בסוצ ואנתרו ב - נשים שיעור 01 ד'  10:15 11:45  גב        ציגנלאוב          אפרת                                                             
  1 288.1712  288.1712א01  הפרט  והמשפחה ילדות וגיל הרך נש שיעור 01 א'  10:15 11:45  גב        לזר               רונית                                                            
  2 288.1713  288.1713ב01  הפרט והמשפחה גיל ההתבגרות נשים שיעור 01  א'  10:15 11:45                                                                                               
  2 288.1714  288.1714ב01  הפרט והמשפחה בגרות וזקנה - נשים שיעור 01 ב'  12:15 13:45  גב        גצלר-יוסף         רחל                                                              
  2 288.1715  288.1715ב01  ילדים ונוער בסיכון - נשים שיעור 01       ג'  08:30 10:00  גב        שטרן              אמירה                                                            
  1 288.1716  288.1716א01  מבוא לסטטיסטיקה א נשים שיעור 01          ד'  08:30 10:00  גב        ציגנלאוב          אפרת                                                             
  1 288.1716  288.1716א01  מבוא לסטטיסטיקה א נשים - תרגיל 01        ג'  08:30 10:00  גב        שטרן              אמירה                                                            
  2 288.1717  288.1717ב01  מבוא לסטטיסטיקה ב נשים שיעור 01          ד'  08:30 10:00  גב        ציגנלאוב          אפרת                                                             
  2 288.1717  288.1717ב01  מבוא לסטטיסטיקה ב נשים - תרגיל 01        ג'  13:00 15:00  גב        שטרן              אמירה                                                            
  2 288.1718  288.1718ב01  מיומנויות מחשב - נשים שיעור 01           ג'  15:00 15:45  מר        זק                איל                                                              
  1 288.1719  288.1719 א01 כתיבה מדעית - נשים שייעור א01            ג'  16:00 18:00  מר        זק                איל                                                              
  2 288.1985  288.1985ב01  מיומנויות מחשב שיעור ותרגיל 01           ג'  16:00 18:00                                                                                               
  2 288.1985  288.1985 ב 2 מיומנויות מחשב שיעור ותרגיל 02           ג'  08:00 10:00                                                                                               
  2 288.1985  288.1985 ב 3 מיומנויות מחשב שיעור ותרגיל 03           ד'  16:00 18:00                                                                                               
  1 288.2001  288.2001א01  שיטות התערבות א שיעור 01                 ג'  08:00 12:00  דר        צחר רובין         דנה               67-700-726  בניין ראשי קומה 700 חדר 726        
  1 288.2001  288.2001א02  שיטות התערבות א שיעור 02                 א'  08:00 12:00  דר        פרילוצקי          דניאלה            67-700-726  בניין ראשי קומה 700 חדר 726        
  1 288.2001  288.2001א03  שיטות התערבות א שיעור 03                 ג'  08:00 12:00  דר        גלעד              דבורית            67-600-601  בניין ראשי קומה 600 חדר 601        
  1 288.2001  288.2001א04  שיטות התערבות א שיעור  04                ג'  08:00 12:00  דר        נחמני             נורית             67-600-602  בניין ראשי קומה 600 חדר 602        
  1 288.2001  288.2001א05  שיטות התערבות א שיעור 05                 א'  08:00 12:00  דר        לאופר             חנה               67-600-601  בניין ראשי קומה 600 חדר 601        
  1 288.2001  288.2001א06  שיטות התערבות א שיעור 06                 א'  08:00 12:00  דר        ארקין             נאוה              67-600-602  בניין ראשי קומה 600 חדר 602        
  1 288.2001  288.2001א07  שיטות התערבות א שיעור 07                 ג'  08:00 12:00  גב        בריל              מרים              67-600-605  בניין ראשי קומה 600 חדר 605        
  2 288.2002  288.2002ב01  שיטות התערבות ב' שיעור 01                ג'  08:00 12:00  דר        צחר רובין         דנה                                                              
  2 288.2002  288.2002ב02  שיטות התערבות ב' שיעור 02                א'  08:00 12:00  דר        פרילוצקי          דניאלה                                                           
  2 288.2002  288.2002ב03  שיטות התערבות ב' שיעור 03                ג'  08:00 12:00  דר        גלעד              דבורית                                                           
  2 288.2002  288.2002ב04  שיטות התערבות ב' שיעור 04                ג'  08:00 12:00  דר        נחמני             נורית                                                            
  2 288.2002  288.2002ב05  שיטות התערבות ב' שיעור 05                א'  08:00 12:00  דר        לאופר             חנה                                                              
  2 288.2002  288.2002ב06  שיטות התערבות ב' שיעור 06                א'  08:00 12:00  דר        ארקין             נאוה                                                             
  2 288.2002  288.2002ב07  שיטות התערבות ב' שיעור 07                ג'  08:00 12:00  גב        בריל              מרים                                                             
  1 288.2003  288.2003א01  עבודה קבוצתית א שיעור 01                 א'  14:00 16:00  גב        בנימין            סופי              67-600-601  בניין ראשי קומה 600 חדר 601        
  1 288.2003  288.2003א02  עבודה קבוצתית א שיעור 02                 ה'  10:00 12:00  גב        איזנברג           עירית             67-700-718  בניין ראשי קומה 700 חדר 718        
  1 288.2003  288.2003א03  עבודה קבוצתית א שיעור 03                 א'  14:00 16:00  מר        יעקובי            צבי               67-700-705  בניין ראשי קומה 700 חדר 705        
  1 288.2003  288.2003א04  עבודה קבוצתית א שיעור 04                 ה'  14:00 16:00  גב        אפרת              ריבי              50-004-464  בניין חינוך קומה 4 חדר 464         
  1 288.2003  288.2003א05  עבודה קבוצתית א שיעור 05                 א'  14:00 16:00  גב        סולטמן            אירית             67-700-726  בניין ראשי קומה 700 חדר 726        
  1 288.2003  288.2003א06  עבודה קבוצתית א שיעור 06                 ה'  10:00 12:00  גב        אפרת              ריבי              67-700-726  בניין ראשי קומה 700 חדר 726        
  1 288.2003  288.2003א07  עבודה קבוצתית א שיעור 07                 א'  14:00 16:00  גב        אן-שדה            רות               67-600-605  בניין ראשי קומה 600 חדר 605        
  2 288.2004  288.2004ב01  עבודה קבוצתית ב שיעור 01                 א'  14:00 16:00  גב        בנימין            סופי                                                             
  2 288.2004  288.2004ב02  עבודה קבוצתית ב שיעור  02                ה'  10:00 12:00  גב        איזנברג           עירית                                                            
  2 288.2004  288.2004ב03  עבודה קבוצתית ב שיעור 03                 א'  14:00 16:00  מר        יעקובי            צבי                                                              
  2 288.2004  288.2004ב04  עבודה קבוצתית ב שיעור 04                 ה'  14:00 16:00  גב        אפרת              ריבי                                                             
  2 288.2004  288.2004ב05  עבודה קבוצתית ב שיעור 05                 א'  14:00 16:00  גב        סולטמן            אירית                                                            
01.01.2007                                                                   דוח ZCM_AD_ALV_MODULES_ORGUNITS                                                                      8 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
קורסים לפי יחידה ארגונית .תאריך:01.01.2007                                         
 
ז' אוביקט            מ-: 50000119 פקולטה למדעי הרווחה והבריאות                   
                     עד: 00000000                                                
שנה אקדמית           2006                                                        
סמסטר                מ-: 001 עד: 002                                             
שפה                  עברית                                                       
 
סמ' קורס      אירוע        שם אירוע                                 יום משעה  עד שעה תואר מרצה שם משפחה          שם פרטי           חדר         חדר בנין                           
  2 288.2004  288.2004ב06  עבודה קבוצתית ב שיעור 06                 ה'  10:00 12:00  גב        אפרת              ריבי                                                             
  2 288.2004  288.2004ב07  עבודה קבוצתית ב שיעור 07                 א'  14:00 16:00  גב        אן-שדה            רות                                                              
  1 288.2005  288.2005א01  עבודה קהילתית א שיעור 01                 ה'  14:00 16:00  דר        גראיסי            רודיינה           67-600-605  בניין ראשי קומה 600 חדר 605        
  1 288.2005  288.2005א02  עבודה קהילתית א שיעור 02                 ה'  10:00 12:00  פרופ      בהם               אמנון             43-003-385  בניין מדרגה קומה 3 חדר 385         
  1 288.2005  288.2005א03  עבודה קהילתית א שיעור 03                 ה'  14:00 16:00  דר        בר-און            ארנון             67-700-726  בניין ראשי קומה 700 חדר 726        
  1 288.2005  288.2005א04  עבודה קהילתית א שיעור 04                 א'  14:00 16:00  מר        קורן              דני               67-600-626  בניין ראשי קומה 600 חדר 626        
  1 288.2005  288.2005א05  עבודה קהילתית א שיעור 05                 ה'  14:00 16:00  פרופ      בהם               אמנון             43-002-334  בניין מדרגה קומה 2 חדר 334         
  1 288.2005  288.2005א06  עבודה קהילתית א שיעור 06                 ה'  10:00 12:00  דר        סטריאר            רוני              67-600-605  בניין ראשי קומה 600 חדר 605        
  1 288.2005  288.2005א07  עבודה קהילתית א שיעור 07                 ה'  10:00 12:00  דר        זועבי             סמיר              43-002-343  בניין מדרגה קומה 2 חדר 343         
  2 288.2006  288.2006ב01  עבודה קהילתית/ארגונית ב' שיעור 01        ה'  14:00 16:00  דר        גראיסי            רודיינה                                                          
  2 288.2006  288.2006ב02  עבודה קהילתית/ארגונית ב' שיעור 02        ה'  10:00 12:00  פרופ      בהם               אמנון                                                            
  2 288.2006  288.2006ב03  עבודה קהילתית/ארגונית ב' שיעור 03        ה'  14:00 16:00  דר        בר-און            ארנון                                                            
  2 288.2006  288.2006ב04  עבודה קהילתית/ארגונית ב' שיעור 04        א'  14:00 16:00  מר        קורן              דני                                                              
  2 288.2006  288.2006ב05  עבודה קהילתית/ארגונית ב' שיעור 05        ה'  14:00 16:00  פרופ      בהם               אמנון                                                            
  2 288.2006  288.2006ב06  עבודה קהילתית/ארגונית ב' שיעור 06        ה'  10:00 12:00  דר        סטריאר            רוני                                                             
  2 288.2006  288.2006ב07  עבודה קהילתית/ארגונית  ב' שיעור 07       ה'  10:00 12:00  דר        זועבי             סמיר                                                             
  2 288.2014  288.2014ב01  מדיניות כלכלת רווחה תעסוקה אבטלה  שיעור1 ה'  12:00 14:00  דר        בר-און            ארנון                                                            
  1 288.2027  288.2027א01  מבוא למדיניות חברתית שיעור 01            א'  16:00 18:00  דר        דורון             ישראל             67-700-715  בניין ראשי קומה 700 חדר 715        
  1 288.2028  288.2028א01  פסיכופתולוגיה א שיעור 01                 ג'  12:00 14:00  דר        גיל               שרון              67-600-612  בניין ראשי קומה 600 חדר 612        
  2 288.2029  288.2029ב01  פסיכופתולוגיה ב שיעור 01                 ג'  12:00 14:00  דר        גיל               שרון                                                             
  1 288.2109  288.2109א01  שיטות מחקר א שיעור 01                    ה'  08:00 10:00  דר        אנוש              גיא               25-000-1    בניין רב תכליתי קומה 0 חדר1        
  2 288.2110  288.2110ב01  שיטות מחקר ב שיעור 01                    ה'  08:00 10:00  דר        אנוש              גיא                                                              
  2 288.2133  288.2133ב01  העו"ס והחוק שיעור 01                     א'  16:00 18:00  דר        דורון             ישראל                                                            
  1 288.2276  288.2276א01  הדרכה בקבוצה  לימודי שדה-01              ג'  16:00 18:00                                                43-004-452  בניין מדרגה קומה 4 חדר 452         
  1 288.2276  288.2276א02  הדרכה בקבוצה  לימודי שדה-02              ג'  16:00 18:00                                                67-600-602  בניין ראשי קומה 600 חדר 602        
  1 288.2276  288.2276א03  הדרכה בקבוצה  לימודי שדה-03              ה'  18:00 20:00                                                67-700-726  בניין ראשי קומה 700 חדר 726        
  1 288.2276  288.2276א04  הדרכה בקבוצה  לימודי שדה-04              ה'  18:00 20:00                                                67-700-725  בניין ראשי קומה 700 חדר 725        
  1 288.2276  288.2276א05  הדרכה בקבוצה  לימודי שדה-05              ה'  18:00 20:00                                                67-700-724  בניין ראשי קומה 700 חדר 724        
  1 288.2276  288.2276א06  הדרכה בקבוצה  לימודי שדה-06              ה'  18:00 20:00                                                67-700-723  בניין ראשי קומה 700 חדר 723        
  1 288.2276  288.2276א07  הדרכה בקבוצה  לימודי שדה 07              ג'  18:00 20:00                                                67-600-626  בניין ראשי קומה 600 חדר 626        
  1 288.2276  288.2276א08  הדרכה בקבוצה  לימודי שדה 08              ג'  18:00 20:00                                                67-700-726  בניין ראשי קומה 700 חדר 726        
  1 288.2276  288.2276 07  הדרכה בקבוצה  לימודי שדה 07              ב'  18:00 20:00                                                67-600-624  בניין ראשי קומה 600 חדר 624        
  2 288.2276  288.2276 ב1  הדרכה בקבוצה  לימודי שדה-01              ג'  16:00 18:00                                                                                               
  2 288.2276  288.2276 ב 2 הדרכה בקבוצה  לימודי שדה-02              ג'  16:00 18:00                                                                                               
  2 288.2276  288.2276 ב 3 הדרכה בקבוצה  לימודי שדה-03              ה'  18:00 20:00                                                                                               
  2 288.2276  288.2276 ב 5 הדרכה בקבוצה  לימודי שדה-05              ה'  18:00 20:00                                                                                               
  2 288.2276  288.2276 ב 4 הדרכה בקבוצה  לימודי שדה-04              ה'  18:00 20:00                                                                                               
  2 288.2276  288.2276 ב 6 הדרכה בקבוצה  לימודי שדה-06              ה'  18:00 20:00                                                                                               
  2 288.2276  288.2276 ב 7 הדרכה בקבוצה  לימודי שדה 07              ג'  18:00 20:00                                                                                               
  2 288.2276  288.2276 ב 8 הדרכה בקבוצה  לימודי שדה 08              ג'  18:00 20:00                                                                                               
  1 288.2288  288.2288א01  לימודי שדה סמסטר א'  לימודי שדה 01       ב'  08:00 18:00                                                                                               
  1 288.2288  288.2288א01  לימודי שדה סמסטר א'  לימודי שדה 01       ד'  08:00 18:00                                                                                               
  2 288.2289  288.2289ב01  לימודי שדה סמסטר ב  לימודי שדה 01        ב'  08:00 18:00                                                                                               
  2 288.2289  288.2289ב01  לימודי שדה סמסטר ב  לימודי שדה 01        ד'  08:00 18:00                                                                                               
  1 288.2601  288.2601א01  שיטות התערבות א גברים - שיעור 01         א'  19:45 22:15  דר        גרבר              פינחס                                                            
  2 288.2602  288.2602ב01  שיטות התערבות ב גברים - שיעור 01         א'  19:45 22:15  דר        גרבר              פינחס                                                            
  1 288.2603  288.2603א01  עבודה קבוצתית א גברים - שיעור 01         ג'  18:00 19:30  מר        בסוק              ישי                                                              
  2 288.2604  288.2604ב01  עבודה קבוצתית ב גברים - שיעור 01         ג'  18:00 19:30  מר        בסוק              ישי                                                              
  1 288.2605  288.2605א01  עבודה קהילתית ארגונית א גברים - שיעור 01 ג'  19:45 22:15  מר        צברלינג           ארז                                                              
  2 288.2606  288.2606ב01  עבודה קהילתית ארגונית ב גברים - שיעור 01 ג'  19:45 23:00  מר        צברלינג           ארז                                                              
01.01.2007                                                                   דוח ZCM_AD_ALV_MODULES_ORGUNITS                                                                      9 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
קורסים לפי יחידה ארגונית .תאריך:01.01.2007                                         
 
ז' אוביקט            מ-: 50000119 פקולטה למדעי הרווחה והבריאות                   
                     עד: 00000000                                                
שנה אקדמית           2006                                                        
סמסטר                מ-: 001 עד: 002                                             
שפה                  עברית                                                       
 
סמ' קורס      אירוע        שם אירוע                                 יום משעה  עד שעה תואר מרצה שם משפחה          שם פרטי           חדר         חדר בנין                           
  1 288.2610  288.2610א01  שיטות מחקר א גברים - שיעור 01            ה'  18:00 19:30  דר        אנוש              גיא                                                              
  2 288.2611  288.2611ב01  שיטות מחקר ב גברים - שיעור 01            ה'  18:00 19:30  דר        אנוש              גיא                                                              
  1 288.2612  288.2612א01  פסיכופתולוגיה א גברים - שיעור 01         א'  18:00 19:30  דר        גרבר              פינחס                                                            
  2 288.2613  288.2613ב01  פסיכופתולוגיה ב גברים - שיעור 01         א'  18:00 19:30  דר        גרבר              פינחס                                                            
  2 288.2614  288.2614ב01  העו"ס והחוק גברים - שיעור 01             ה'  21:30 23:00  מר        צברלינג           ארז                                                              
  1 288.2615  288.2615א01  מבוא למדיניות חברתית גברים - שיעור 01    ה'  19:45 21:15  דר        אנוש              גיא                                                              
  2 288.2616  288.2616ב01  מדיניות כלכלת הרווחה גברים - שיעור 01    ה'  19:45 21:25  דר        אנוש              גיא                                                              
  1 288.2620  288.2620א01  לימודי שדה א גברים - לימודי שדה 01       ב'  18:00 23:00                                                                                               
  1 288.2620  288.2620א01  לימודי שדה א גברים - לימודי שדה 01       ד'  18:00 23:00                                                                                               
  2 288.2621  288.2621ב01  לימודי שדה ב גברים - לימודי שדה 01       ב'  18:00 23:00                                                                                               
  2 288.2621  288.2621ב01  לימודי שדה ב גברים - לימודי שדה 01       ד'  18:00 23:00                                                                                               
  1 288.2701  288.2701א01  שיטות התערבות א נשים - שיעור 01          ג'  10:15 13:00  דר        סגל               עפרה                                                             
  1 288.2701  288.2701 א02 שיטות התערבות א נשים - שיעור02           ג'  10:15 13:00  גב        אבואב             רונה                                                             
  2 288.2702  288.2702ב01  שיטות התערבות ב נשים - שיעור 01          ג'  10:15 13:00  דר        סגל               עפרה                                                             
  1 288.2703  288.2703א01  עבודה קבוצתית א נשים - שיעור 01          ג'  08:30 10:00  דר        סגל               עפרה                                                             
  2 288.2704  288.2704ב01  עבודה קבוצתית ב נשים - שיעור 01          ג'  08:30 10:00  דר        סגל               עפרה                                                             
  1 288.2705  288.2705ב01  עבודה קהילתית ארגונית א נשים - שיעור 01  א'  10:15 13:00  גב        אבואב             רונה                                                             
  2 288.2706  288.2706ב01  עבודה קהילתית ארגונית ב נשים - שיעור 01  ג'  13:00 15:45  גב        אבואב             רונה                                                             
  1 288.2710  288.2710א01  שיטות מחקר א נשים - שיעור 01             א'  08:30 10:00  גב        לזר               רונית                                                            
  2 288.2711  288.2711ב01  שיטות מחקר ב נשים - שיעור 01             א'  08:30 10:00  גב        לזר               רונית                                                            
  1 288.2712  288.2712א01  פסיכופתולוגיה א נשים - שיעור 01          א'  13:00 13:45  גב        לזר               רונית                                                            
  2 288.2713  288.2713ב01  פסיכופתולוגיה ב נשים - שיעור 01          א'  14:15 15:45  גב        לזר               רונית                                                            
  2 288.2714  288.2714ב01  העו"ס והחוק נשים - שיעור 01              א'  10:15 11:45                                                                                               
  1 288.2715  288.2715א01  מבוא למדיניות חברתית נשים - שיעור 01     א'  14:15 15:45  גב        מורגנשטיין        ברדה                                                             
  2 288.2716  288.2716ב01  מדיניות כלכלת הרווחה נשים - שיעור 01     א'  12:15 13:45  גב        מורגנשטיין        ברדה                                                             
  1 288.2720  288.2720א01  לימודי שדה א נשים - לימודי שדה 01        ב'  08:30 15:45                                                                                               
  1 288.2720  288.2720א01  לימודי שדה א נשים - לימודי שדה 01        ד'  08:30 15:45                                                                                               
  2 288.2721  288.2721ב01  לימודי שדה ב נשים - לימודי שדה 01        ב'  08:30 15:45                                                                                               
  2 288.2721  288.2721ב01  לימודי שדה ב נשים - לימודי שדה 01        ד'  08:30 15:45                                                                                               
  1 288.3001  288.3001א01  שיטות התערבות להשלמות למ"א - 01 שיעור    ג'  14:00 16:00  דר        נחמני             נורית             67-700-718  בניין ראשי קומה 700 חדר 718        
  1 288.3001  288.3001א02  שיטות התערבות להשלמות למ"א -02 שיעור     ג'  14:00 16:00  גב        בריל              מרים              43-003-384  בניין מדרגה קומה 3 חדר 384         
  2 288.3004  288.3004ב01  שיטות התערבות להשלמות למ"א -01שיעור      ג'  14:00 16:00  דר        נחמני             נורית                                                            
  2 288.3004  288.3004 ב02 שיטות התערבות להשלמות למ"א - שיעור       ג'  14:00 16:00  גב        בריל              מרים                                                             
  1 288.3005  288.3005א01  טיפול במצבי משבר סמינריון 01             ד'  08:00 10:00  גב        בריל              מרים              67-600-601  בניין ראשי קומה 600 חדר 601        
  2 288.3005  288.3005 ב 1 טיפול במצבי משבר סמינריון 01             ד'  08:00 10:00  דר        נחמני             נורית                                                            
  1 288.3009  288.3009א01  עבודה קבוצתית א  סמינריון 01             ד'  10:00 12:00  דר        נחמני             נורית             67-700-707  בניין ראשי קומה 700 חדר 707        
  1 288.3009  288.3009א02  עבודה קבוצתית א  סמינריון 02             ד'  10:00 12:00  גב        בריל              מרים              43-004-451  בניין מדרגה קומה 4 חדר 451         
  2 288.3012  288.3012א01  עבודה קבוצתית ב סמינריון 01              ד'  10:00 12:00  דר        נחמני             נורית                                                            
  2 288.3012  288.3012 ב 2 עבודה קבוצתית ב סמינריון 02              ד'  10:00 12:00  גב        בריל              מרים                                                             
  2 288.3038  288.3038ב01  עבודה קבוצתית - השלמות -שיעור 01         ג'  10:00 12:00  דר        דבדבני            אילנה                                                            
  2 288.3038  288.3038ב02  עבודה קבוצתית - השלמות -שיעור2           ג'  10:00 12:00  גב        בנימין            סופי                                                             
  1 288.3039  288.3039א01  עבודה קהילתית ללימודי השלמות למ"א -שיעור ג'  10:00 12:00  גב        בנימין            סופי              72-002-206  בנין המשכן לאומנויות קומה 2 חדר 206
  1 288.3040  288.3040א01  יסודות העבודה הסוציאלי ת השלמות- 01שיעור ג'  08:00 10:00  דר        יהב               רבקה              67-600-607  בניין ראשי קומה 600 חדר 607        
  1 288.3040  288.3040א02  יסודות העבודה הסוציאלי ת השלמות 02שיעור  ג'  08:00 10:00  דר        עזאיזה            פייסל             67-700-706  בניין ראשי קומה 700 חדר 706        
  2 288.3042  288.3042ב01  יסודות העבודה הסוציאלית השלמות01שיעור    ג'  08:00 10:00  דר        יהב               רבקה                                                             
  2 288.3042  288.3042ב02  יסודות העבודה הסוציאלית השלמות02שיעור    ג'  08:00 10:00  דר        עזאיזה            פייסל                                                            
  1 288.3045  288.3045א01  הדרכה קבוצתית השלמות א - הדרכה 1         ג'  16:00 18:00                                                67-700-706  בניין ראשי קומה 700 חדר 706        
  1 288.3045  288.3045א02  הדרכה קבוצתית השלמות א - הדרכה 2         ג'  16:00 18:00                                                43-001-315  בניין מדרגה קומה 1 חדר 315         
  1 288.3045  288.3045א03  הדרכה קבוצתית השלמות א - הדרכה 3         ג'  16:00 18:00                                                43-001-317  בניין מדרגה קומה 1 חדר 317         
  2 288.3046  288.3046ב01  הדרכה קבוצתית -השלמות א - הדרכה1         ג'  16:00 18:00                                                                                               
01.01.2007                                                                   דוח ZCM_AD_ALV_MODULES_ORGUNITS                                                                     10 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
קורסים לפי יחידה ארגונית .תאריך:01.01.2007                                         
 
ז' אוביקט            מ-: 50000119 פקולטה למדעי הרווחה והבריאות                   
                     עד: 00000000                                                
שנה אקדמית           2006                                                        
סמסטר                מ-: 001 עד: 002                                             
שפה                  עברית                                                       
 
סמ' קורס      אירוע        שם אירוע                                 יום משעה  עד שעה תואר מרצה שם משפחה          שם פרטי           חדר         חדר בנין                           
  2 288.3046  288.3046ב02  הדרכה קבוצתית -השלמות א - הדרכה2         ג'  16:00 18:00                                                                                               
  2 288.3046  288.3046ב03  הדרכה קבוצתית -השלמות א - הדרכה3         ג'  16:00 18:00                                                                                               
  2 288.3048  288.3048ב01  הדרכה קבוצתיתהשלמות ב - הדרכה1           ב'  18:00 20:00                                                                                               
  2 288.3048  288.3048ב01  הדרכה קבוצתיתהשלמות ב - הדרכה1           ד'  18:00 20:00                                                                                               
  2 288.3048  288.3048ב02  הדרכה קבוצתיתהשלמות ב - הדרכה2           ב'  18:00 20:00                                                                                               
  2 288.3048  288.3048ב02  הדרכה קבוצתיתהשלמות ב - הדרכה2           ד'  18:00 20:00                                                                                               
  1 288.3049  288.3049א03  הדרכה קבוצתית השלמות ב - הדרכה1          ב'  18:00 20:00                                                67-700-718  בניין ראשי קומה 700 חדר 718        
  1 288.3049  288.3049א03  הדרכה קבוצתית השלמות ב - הדרכה1          ד'  18:00 20:00                                                67-600-601  בניין ראשי קומה 600 חדר 601        
  1 288.3049  288.3049א02  הדרכה קבוצתית השלמות ב - הדרכה 2         ב'  18:00 20:00                                                67-700-707  בניין ראשי קומה 700 חדר 707        
  1 288.3049  288.3049א02  הדרכה קבוצתית השלמות ב - הדרכה 2         ד'  18:00 20:00                                                72-000-19   בנין המשכן לאומנויות קומה 0 חדר 19 
  1 288.3049  288.3049א01  הדרכה קבוצתית השלמות ב - הדרכה3          ב'  18:00 20:00                                                43-002-338  בניין מדרגה קומה 2 חדר 338         
  1 288.3049  288.3049א01  הדרכה קבוצתית השלמות ב - הדרכה3          ד'  18:00 20:00                                                43-004-451  בניין מדרגה קומה 4 חדר 451         
  1 288.3059  288.3059א01  טיפול במצבי משבר לתלמידי השלמות - סמינר  ד'  08:00 10:00  דר        נחמני             נורית             67-600-602  בניין ראשי קומה 600 חדר 602        
  2 288.3059  288.3059ב01  טיפול במצבי משבר לתלמידי השלמות - סמינר  ד'  08:00 10:00  גב        בריל              מרים                                                             
  2 288.3063  288.3063ב01  מבנה השירותים  החברתיים בישראל שיעור 1   ב'  10:00 12:00  דר        פרוינד            ענת                                                              
  2 288.3067  288.3067ב01  הערכת תוכניות התערבות שיעור 01           א'  18:00 20:00  דר        וינשטוק           זאב                                                              
  2 288.3068  288.3068ב01  בריאות מצבי חולי ודחק שיעור 01           ב'  16:00 18:00  דר        כהן               מרים                                                             
  1 288.3082  288.3082א01  קליניקה סוציו-משפטית : קטינים וקשישים ס1 א'  16:00 18:00  דר        פרילוצקי          דניאלה            67-600-601  בניין ראשי קומה 600 חדר 601        
  1 288.3082  288.3082א01  קליניקה סוציו-משפטית : קטינים וקשישים ס1 א'  16:00 18:00  גב        דרויש             תמר                                                              
  2 288.3083  288.3083ב01  קליניקה סוציו-משפטית קטינים וקשישים ס1   א'  16:00 18:00  גב        דרויש             תמר                                                              
  2 288.3083  288.3083ב01  קליניקה סוציו-משפטית קטינים וקשישים ס1   א'  16:00 18:00  דר        פרילוצקי          דניאלה                                                           
  1 288.3088  288.3088א01  דיבוב סמינריון  01                       ד'  08:00 10:00  דר        הרשקוביץ          אירית             67-600-605  בניין ראשי קומה 600 חדר 605        
  2 288.3089  288.3089ב01  סמינר נפגעי טראומה - סמינריון 01         ד'  14:00 16:00  דר        גיל               שרון                                                             
  2 288.3090  288.3090ב01  שימוש באמצעים יצירתיים בטיפול סמינר1     ב'  12:00 14:00  פרופ      לב                רחל                                                              
  1 288.3093  288.3093א01  התערבות וטיפול במשפחות סמינר עיוני1      ד'  14:00 16:00  דר        שמאי              מיכל              67-700-725  בניין ראשי קומה 700 חדר 725        
  2 288.3094  288.3094ב01  טיפול קצר מועד סמינריון עיוני 01         ד'  08:00 10:00  פרופ      לב                רחל                                                              
  1 288.3169  288.3169א01  ניתוח מדיניות חברתית שיעור 1             ד'  12:00 14:00  דר        רון               פנינה             67-600-612  בניין ראשי קומה 600 חדר 612        
  1 288.3181  288.3181א01  התערבות בקהילה עם אלימות בקרב  נוער ס 01 ב'  12:00 14:00  גב        פרקיס             אלה               43-001-312  בניין מדרגה קומה 1 חדר 312         
  1 288.3183  288.3183א01  ניהול ארגונים סמינריון 01                א'  16:00 18:00  דר        קורן              דני               67-700-718  בניין ראשי קומה 700 חדר 718        
  1 288.3186  288.3186א01  מדיה ועבודה סוציאלית סמינריון 01         ד'  10:00 12:00  פרופ      בהם               אמנון             67-700-717  בניין ראשי קומה 700 חדר 717        
  2 288.3246  288.3246ב01  עבודה סוציאלית בשעת חרום 01              ב'  12:00 14:00  דר        רון               פנינה                                                            
  1 288.3250  288.3250א01  בעיות חברתיות שיעור 01                   ב'  10:00 12:00  דר        וינשטוק           זאב               67-600-609  בניין ראשי קומה 600 חדר 609        
  1 288.3260  288.3260א01  תיאטרון קהילתי לעובדים סוציאלים א סמינ 1 ד'  16:00 18:00  דר        אברהמי            אליהו             67-600-603  בניין ראשי קומה 600 חדר 603        
  1 288.3410  288.3410א01  סמינר מחקר סמינריון מחקר 01              ב'  08:00 10:00  פרופ      בן ארי            עדיטל             67-700-722  בניין ראשי קומה 700 חדר 722        
  1 288.3410  288.3410א02  סמינר מחקר סמינריון מחקר 02              ד'  14:00 16:00 </